اشتراک نصب ادهاک

با خرید اشتراک، قابلیت نصب برنامه ها به صورت AdHoc برای شما فعال میگردد.

سرویس های اشتراک نصب ادهاک

با خرید اشتراک، قابلیت نصب برنامه ها به صورت AdHoc برای شما فعال میگردد.

هزینه پرداختی صرف خرید این سرویس از اپل و نگهداری سرویس می شود.

قابلیت نصب ادهاک برنامه های جدید و دریافت بروزرسانی ها، فقط تا پایان اشتراک خریداری شده در دسترس می باشد.

دو ماهه (60 روزه)

2090000ریال

سه ماهه (۹۰ روزه)

2590000ریال

شش ماهه (۱۸۰ روزه)

3990000ریال

برترین برنامه های ویژه