لوگو zsl

zsl

تصاویر zslتصاویر zslتصاویر zslتصاویر zslتصاویر zsl

توضیحات

با محصولات ZSL (زهد سیستم لیان) خانه، محل کار و هر مکان دیگر را هوشمند کنید و از مزایای خانه ی هوشمند استفاده کنید.


تغییرات نسخه اخیر

رابط کاربری - افزودن حالت دارک


توسعه دهنده

علی کریمی