لوگو Z4 Farsi

Z4 Farsi

تصاویر Z4 Farsiتصاویر Z4 Farsiتصاویر Z4 Farsi

توضیحات

This App is similar to our Z4 Ultra app but with Farsi layouts. If you are not Farsi language speaker please refer to Z4 Ultra. Our plan is to provide our apps in more languages in the future.


The layout is designed specifically for people who want to turn on and off compatible home alarm systems with GSM switches. By using this app you don't need to type the specific SMS content and the app fill the text for you.


Your feedback would help us to improve this app.


Please note: This app is useful if your alarm system manufacturer mentioned so !

اگر میخواهید زد4 اولترا را بوسیله پیامک کنترل نمایید میتوانید از این اپلیکیشن استفاده نمایید. در این صورت دیگر نیازی به نوشتن متن پیامکهای فرمان نخواهید داشت و برنامه متنهای متناظر با هر فرمان را ایجاد میکند و کافیست دکمه ارسال را لمس نمایید

تغییرات نسخه اخیر

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

New layouts

Optimized for iPhone 5.5S,6,6S & plus


Easier settings with helps

توسعه دهنده

M S Dehkordi