لوگو Wrestling Revolution Pro

Wrestling Revolution Pro

دریافت
تصاویر Wrestling Revolution Proتصاویر Wrestling Revolution Proتصاویر Wrestling Revolution Proتصاویر Wrestling Revolution Proتصاویر Wrestling Revolution Pro

توضیحات

در این بازی، که برای اولین بار به صورت دو بعدی عرضه می‌شود، شما می‌توانید حرفه‌ کشتی‌گیری خود را به شیوه دلخواه پیش بگیرید! کشتی‌گیر خود را بسازید و حرفه خود را آغاز کنید؛ شما در این مسیر باید بهترین تصمیمات را پشت صحنه و در رینگ بگیرید! بیش از 400 کشتی‌گیر وجود دارند؛ با توجه به قدرت دستگاهتان، می‌توانید تعداد دلخواهی از آنان را به رینگ بیاورید! • شما می‌توانید ویژگی‌های کشتی‌گیران را به دلخواه تغییر دهید و آن ها را در مقابل هم قرار دهید! آنها با قوانین شما مبارزه خواهند کرد.


دکمه‌های کنترل


لطفاً قبل از بازی، آموزش را تکمیل کنید.

A = حمله (جهت هدف‌گیری به سمت بالا)

G = قلاب

R = دویدن

P = برداشتن / رها کردن (تنظیم جهت پرتاب)

T = طعنه / نگه داشتن / وظایف داور • برای آتش زدن سلاح، دکمه های R و P را به طور همزمان فشار دهید. با استفاده از همین دستور، می‌توانید اشیاء بزرگتری را با استفاده از مشعلی که درست کرده‌اید آتش بزنید.


کنترل‌های لمسی • برای جابجایی، نقطه‌ای از زمین را لمس کنید.

 • برای اجرای حرکات، انگشت خود را بکشید.

 • برای حمله به قسمت مورد نظر بدن حریف خود ضربه بزنید.

 • برای گرفتن یا بلند کردن حریف انگشتان خود را جمع کنید.

 • برای لغو یک حرکت، طعنه‌زدن یا قفل کردن، انگشتانتان را از هم دور کنید.

 • برای متوقف کردن بازی روی ساعت بزنید؛ و برای خروج از بازی رو علامت فلش بزنید.


کنترل‌های منو • دو طرف یک مقدار یا کادر را لمس کنید تا محتوای آن را ببینید.

 • هنگام انتخاب افراد، با یک بار لمس، آمارشان نمایش داده می‌شود؛ با لمس مجدد، صفحه‌ای با جزئیات بیشتر باز می‌شود. برای ورود به گروه دیگر، روی لوگوی شرکت بزنید.

 • با نگه داشتن انگشت خود روی یک فرد، آن را جابجا و جایگزین کنید. برای تغییر گروه، آن را به سمت لوگوی شرکت بکشید.

 • در صفحه تقویم، برای مشاهده محتوای هر روز، آن تاریخ را لمس کنید.

 • هنگام برپایی نمایشگاه، برای جایگزین کردن هر فرد روی فرد جدید ضربه بزنید؛ همچنین، برای تغییر قوانین روی عنوان مسابقه بزنید. در صفحه جدید، برای اضافه کدن اسلحه روی میز بزنید و برای تغییر مکان مسابقه روی آیکون رینگ بزنید.


تغییرات نسخه اخیر • Higher resolution display, making full use of notched screens in either landscape orientation.
 • MP3 music has been deprecated.
توسعه دهنده

MDickie Limited