لوگو Wrecking Ball!

Wrecking Ball!

تصاویر Wrecking Ball!تصاویر Wrecking Ball!تصاویر Wrecking Ball!تصاویر Wrecking Ball!تصاویر Wrecking Ball!

توضیحات

در این بازی شما صاحب یک توپ تخریب هستید که باید با هدایت آن در هر مرحله از بازی اشکال هندسی سه بعدی درون بازی را تخریب کرده و از بین ببرید. توجه داشته باشید که در صورت تخریب کل سازه امتیاز بالایی دریافت خواهید کرد.


تغییرات نسخه اخیر

Performance improvements + bug fixing!Thank you for playing!

توسعه دهنده

Popcore GmbH