لوگو Weave the Line

Weave the Line

تصاویر Weave the Lineتصاویر Weave the Lineتصاویر Weave the Lineتصاویر Weave the Lineتصاویر Weave the Line

توضیحات

در این بازی شما باید هر خط را به سمت یک نقطه کشیده و آن را به دو خط جدید تقسیم کنید؛ همچنین در نظر داشته باشید که خطوط جدید هم می توانند دوباره و دوباره تقسیم شوند. یک تعداد از خط ها می توانند الگوهای فوق العاده و بی شماری ایجاد کنند. بعضی از الگوها هدف های ساده و جذابی هستند و بعضی دیگر پیچیده و منظم می باشند.

قابلیت های این بازی:  • شامل سه حالت مختلف بازی

  • 265 مرحله چالش انگیز

  • ایجاد الگوهای پیچیده یا ساده

  • صداگذاری عالی


تغییرات نسخه اخیر  • New 180 Levels!
  • Optimized the game experience
توسعه دهنده

Lion Studios