لوگو VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شده

VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شده

تصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شدهتصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شدهتصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شدهتصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شدهتصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شدهتصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شدهتصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شدهتصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شدهتصاویر VideoShow ++ | ویدئوشو آنلاک‌شده

توضیحات

امکانات و ویژگی‌های نسخه آنلاک‌شده:

• تمام ویژگی‌های پولی فعال هستند


Key Features:

• Professional Video Editing:

VideoShow makes it easy to cut/merge/trim/split/reverse/duplicate/rotate/convert/flip/dub/compress video. You can collage video and images from gallery, erase and change video background, use fast motion or slow motion. Advanced features like video overlay, PIP, custom cover, mosaic, scroll text help you create a super interesting piece of art. Support widget.


Make trendy videos by using our video template, all you need to do is uploading pictures and choosing the template you like. With those templates, even beginners are able to produce videos with simple steps and become popular influencers or vloggers.


• Popular Music:

Hundreds of fully licensed music are offered, you can also add local songs from your device. Extensive online catalogs and local music make your video fun and popular. You can even record and use your own voice to make the video cooler.


• Trendy Themes & Filters:

Themes, filters, after effects and beauty camera make you look fantastic in every photo and vlog. Help you grab attention and gain more followers and likes on social media.


• Subtitles & Graffiti:

There’re variety of text styles/outline color/fonts/opacity for you to choose. You can change your voice in the video into robot/minions, or extract the audio from your own video. You can also doodle on the video and become a video star.


• Share:

We provide 720P/1080P HD export with high quality and no duration limit. Support square theme and multiple aspect ratios. Sharing your video on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Record special moments like wedding, birthday, Valentine's Day, Halloween, Thanksgiving, Christmas. VideoShow helps user edit video like a pro on the go.


[VideoShowVIP Subscription Service]  1. Subscribing to VideoShowVIP membership includes the following features: Watermark removal, HD video export support, scrolling subtitles, adjustable sound changes, long video GIF production, and all paid material/music/subtitle/theme/sticker privileges.


2.Length of subscription: Depending on your choice, VideoShow VIP offers a free trial (renewed on a monthly fee), an annual fee, and a permanent subscription. The price depends on the subscription package that you choose, and the subscription fee will be charged when you confirm your purchase. All paid features and content of VideoShow can be used unlimitedly during the membership period.
  1. Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase.
  2. Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal. Subscription automatically renews for the same price and duration period as the original"one month"/"one-year" package unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period. You may cancel a subscription during its free trial period via the subscription setting through your iTunes Account. This must be done 24-hours before the end of the subscription period to avoid being charged. You can go to your iTunes Account Settings any time to manage your subscriptions and turn off automatic renewals.No cancellation of the current subscription is allowed during an active subscription period.Please visit http://support.apple.com/kb/ht4098for more information
  3. Any unused portion of a free trial period will be forfeited when the user purchases a VideoShow VIP Subscription.
  4. All prices are subject to change without notification. We occasionally run promotion prices as incentives or limited time opportunities for qualifying purchases made during the promotional time period. Due to the time sensitive and promotional nature of these events, we are unable to offer price protection or retroactive discounts or refunds for previous purchases in the event of a price reduction or promotional offering.
  5. Privacy Policy: http://www.enjoy-global.com/privacy.html

    Terms of use: https://jinshuju.net/f/9Zh7KL
تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

Shanghai Enjoy Information Technology Co., Ltd