لوگو همراه بانک سپه

همراه بانک سپه

3.7
تصاویر همراه بانک سپهتصاویر همراه بانک سپهتصاویر همراه بانک سپهتصاویر همراه بانک سپهتصاویر همراه بانک سپه

توضیحات

خدمات سپرده شامل :
 • مشاهده فهرست و جزئیات سپرده ها
 • مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودار گردش سپرده
 • امکان یادداشت گذاری بر روی گردش سپرده
 • انتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا)
 • انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی
-پرداخت قبض با سپرده


خدمات کارت شامل :
 • امکان دریافت رمز پویا
 • دریافت موجودی کارت (کارت های بانک سپه و بانکهای ادغامی)
 • دریافت ده گردش آخر کارت
 • پرداخت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل
 • انتقال وجه کارت به کارت(شتابی)
 • انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک سپه و بانکهای ادغامی)
 • پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد)
 • خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل)
-تغییر رمز اینترنتی (رمز دوم) کارت (کارت های بانک سپه و بانکهای ادغامی) • مسدود نمودن کارت


تغییرات نسخه اخیر

.


توسعه دهنده

بانک سپه