لوگو همراه بانک ملت | Bank Mellat

همراه بانک ملت | Bank Mellat

دریافت
5
تصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellat

توضیحات

آخرین تغییرات همراه بانک ملت نسخه 1.2.1 iOS در تاریخ 1402/03/22 به شرح زیر است: • ثبت بسته پیامکی

 • گزارش بسته پیامکی

 • فعالسازی بانکداری باز

 • غیرفعالسازی بانکداری باز

 • تغییر فرآیند بازپرداخت اقساط کارتی

 • تغییر فرآیند بازپرداخت اقساط حسابی

 • گزارش انتقال وجه روزانه / ماهانه

 • نمایش پیام در زمان انتخاب منوی درخواست بن کارت المثنی

 • تغییر سرشماره های نسخه اندروید همراه بانک در بستر پیامک

 • نمایش پیام در زمان انتخاب منوی درخواست ملت کارت متمرکز

 • اضافه شدن تعهدات غیرمستقیم به لیست تسهیلات در صفحه اصلی

 • ایجاد امکان درج دستی کد فعال سازی در نسخه اندروید همراه بانک

 • تغییر فرآیند نوبت دهی برای مشتریان مهان(در صورتیکه مشتری مهان باشد بلافاصله پس از انتخاب شعبه برای وی نوبت صادر می گردد)


آخرین تغییرات همراه پلاس ملت نسخه 1.1.6 iOS در تاریخ 1402/03/22 به شرح زیر است: • تغییر فرآیند بازپرداخت اقساط همراه پلاس


تغییرات نسخه اخیر

آخرین تغییرات همراه بانک ملت نسخه 1.2.1 iOS در تاریخ 1402/03/22 به شرح زیر است: • ثبت بسته پیامکی

 • گزارش بسته پیامکی

 • فعالسازی بانکداری باز

 • غیرفعالسازی بانکداری باز

 • تغییر فرآیند بازپرداخت اقساط کارتی

 • تغییر فرآیند بازپرداخت اقساط حسابی

 • گزارش انتقال وجه روزانه / ماهانه

 • نمایش پیام در زمان انتخاب منوی درخواست بن کارت المثنی

 • تغییر سرشماره های نسخه اندروید همراه بانک در بستر پیامک

 • نمایش پیام در زمان انتخاب منوی درخواست ملت کارت متمرکز

 • اضافه شدن تعهدات غیرمستقیم به لیست تسهیلات در صفحه اصلی

 • ایجاد امکان درج دستی کد فعال سازی در نسخه اندروید همراه بانک

 • تغییر فرآیند نوبت دهی برای مشتریان مهان(در صورتیکه مشتری مهان باشد بلافاصله پس از انتخاب شعبه برای وی نوبت صادر می گردد)


آخرین تغییرات همراه پلاس ملت نسخه 1.1.6 iOS در تاریخ 1402/03/22 به شرح زیر است: • تغییر فرآیند بازپرداخت اقساط همراه پلاس


توسعه دهنده

بهسازان ملت