لوگو TapShop | تپ شاپ

TapShop | تپ شاپ

تصاویر TapShop | تپ شاپتصاویر TapShop | تپ شاپتصاویر TapShop | تپ شاپتصاویر TapShop | تپ شاپ

توضیحات

اپلیکیشن تپ شاپ ب منظور اسان سازیه خرید های روزانه از قبیل خرید :خشکبار ،میوه ،لباس و ... ایجاد شده است.

تپ شاپ با تولید بسیاری از کالا های خود سعی در کاهش قیمت و افزایش کیفیت خرید را دارد و همچنین با قرار دادن قابلیت هایی همچون زیرمجموعه گیری سعی در کسب درامد برای مشتریان خود از طریق خرید های روزانه خود و زیرمجموعه ها را دارد .

تغییرات نسخه اخیر

رفع ایرادات جزئی

توسعه دهنده

کیان دیجیتال