لوگو Takoway

Takoway

تصاویر Takowayتصاویر Takowayتصاویر Takowayتصاویر Takowayتصاویر Takoway

توضیحات

این پازل پرسپکتیو فقط از بیرون سخت به نظر می‌رسد!


تاکو را در مسیر این ماجراجویی همراهی کنید و به او برای کسب آزادی‌اش کمک کنید. بین پرسپکتیوها جابجا شوید و دوستان دریایی جدید پیدا کنید؛ آنها به شما کمک خواهند کرد.


شش شاخک، دو دنیا، یک هدف.


پازل‌های دو تایی


برای حل پازل های سه بعدی، بین چشم‌انداز داخلی و خارجی جابجا شوید.


ماجراجویی جذاب


در مسیر خود از آزمایشگاههایی خواهید گذشت؛ در این آزمایشگاه‌ها، دوستان و لوازمی پیدا خواهید کرد که شما را در کوتاه کردن فاصله تاکو با آزادی کمک خواهند کرد.


PARALLEL AUDIO


هر فصل دو قطعه موسیقی دارد.


تغییرات نسخه اخیر

Hi all!


We hope you are enjoying Takoway. This update brings you the following:
  • Finally, the Lunar new year is now over at the labs..
  • Reverted lab back to its original state
  • Some bug fixes
As usual, if you have any problems or feedback while playing, do write to us. :)


Best Regards


Team Hexagoon


توسعه دهنده

Daylight Studios Pte. Ltd.