لوگو Swing&Knock

Swing&Knock

تصاویر Swing&Knockتصاویر Swing&Knockتصاویر Swing&Knock

توضیحات

به توپ ها ضربه بزنید و با زمان بندی درست به چوب پرتاب توپ ضربه بزنید.

اگر توپی به سمت بمب ها پرتاب کنید می بازید.

چوب های پرتاب کننده توپ نرمال میتوانند سه توپ را پرتاب کنند.

پیچر حرفه ای قابلیت پرتاب تا 5 توپ را دارد.

اگر در زمان درست به توپ ضربه بزنید برنده خواهید شد.


تغییرات نسخه اخیر


  • Localized.


توسعه دهنده

FTY LLC.