لوگو   Sticky Block

Sticky Block

تصاویر   Sticky Blockتصاویر   Sticky Blockتصاویر   Sticky Blockتصاویر   Sticky Block

توضیحات

با در نظر داشتن شکل و سایز بلوک ها استراتژی درست برای جا به جایی آنها را پیاده کرده و برنده بازی شوید.هر تعدادی که لازم است توپ پرتاب کنید و به داخل سوراخ بیندازید.


تغییرات نسخه اخیر

New levels added.


توسعه دهنده

Voodoo