لوگو SReal -Nền tảng số hóa tài sản

SReal -Nền tảng số hóa tài sản

تصاویر SReal -Nền tảng số hóa tài sảnتصاویر SReal -Nền tảng số hóa tài sảnتصاویر SReal -Nền tảng số hóa tài sảnتصاویر SReal -Nền tảng số hóa tài sảnتصاویر SReal -Nền tảng số hóa tài sảnتصاویر SReal -Nền tảng số hóa tài sảnتصاویر SReal -Nền tảng số hóa tài sản

توضیحات

SReal vận hành theo học thuyết của Hệ điều hành xã hội Social Business, tạo ra các mạng xã hội hàng triệu người dùng:

- Mạng xã hội Đầu tư & Tiêu dùng: Khách hàng

- Mạng xã hội Môi giới: Cộng tác viên, Người bán hàng

- Mạng xã hội Doanh nghiệp: Đại lý, Nhà phân phối, CEO

- Mạng xã hội PR & Marketing: Đối tác


SReal tập trung tạo ra vô số hành động BÁN/ĐẦU TƯ mỗi ngày, là giải pháp toàn vẹn để giải quyết vấn đề vốn, thanh khoản hàng hóa, chăm sóc khách hàng,.. cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.


Cùng hợp tác và chia sẻ những giá trị mà SReal mang lại!


https://sreal.vn

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

SREAL TECHNOLOGY SOLUTIONS AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY