لوگو Sorcery!

Sorcery!

تصاویر Sorcery!تصاویر Sorcery!تصاویر Sorcery!تصاویر Sorcery!تصاویر Sorcery!

توضیحات

بازی جادوگری، یک ماجراجویی حماسی است که شما باید از روی نقشه بازی آن را شروع کرده و ادامه دهید. این بازی دارای مبارزات فانتزی و کارگاه های آموزشی می باشد. سوالات داخل بازی را جواب دهید و یا از بین گزینه هایی که به شما نشان داده میشود یکی را انتخاب کنید و بازی را از روی کتاب ادامه می دهید. Sorcery دارای یک نقشه با مراحل مختلف می باشد که به عنوان راهنما میتوانید از آن استفاده کرده و مراحل بازی را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارید.


تغییرات نسخه اخیر

Minor fixes for those having trouble with their Cloud Saves.

توسعه دهنده

inkle