لوگو slither.io

slither.io

تصاویر slither.ioتصاویر slither.ioتصاویر slither.ioتصاویر slither.io

توضیحات

شما در این بازی یک مار کوچک هستید که بازی را آغاز میکنید. باید سعی کنید با استفاده از مهارت های خود و اصابت نکردن به مارهای بزرگتر ، مارهای کوچکتر از خود را خورده و تبدیل به بزرگترین مار داخل بازی شوید.


تغییرات نسخه اخیر

Added cosmetic support


Improved gameplay speed


توسعه دهنده

Lowtech Studios LLC