لوگو see/saw

see/saw

تصاویر see/sawتصاویر see/sawتصاویر see/saw

توضیحات

از اینکه اینجا هستید خوشحالیم.

ما چند آزمون برای شما آماده کردیم.

تمام سکه‌ها را جمع‌آوری کنید.

بمیرید تا موفق شوید.


· · · · · · · · · · · · · · · · · ·


این بازی شامل 150 مرحله متفاوت است؛ کنترل‌ها بسیار دقیق و گیم‌پلی بسیار جذاب است.

تمام تلاش خود را بکنید تا آخرین سکه هر مرحله را به دست بیاورید؛ حتی اگر بمیرید هم راه زیادی تا پایان بازی می‌ماند؛ ممکن است قیچی شوید، خرد و یاحتی له شوید اما باید ادامه دهید.


تغییرات نسخه اخیر


  • iPad Pro 11"


توسعه دهنده

Philipp Stollenmayer