لوگو Save Brave Dave

Save Brave Dave

تصاویر Save Brave Daveتصاویر Save Brave Daveتصاویر Save Brave Daveتصاویر Save Brave Daveتصاویر Save Brave Dave

توضیحات

نجات دیو

این بازی از سری بازی های معمایی و پازلی بوده که شما بر اساس شرایط محیطی که در آن قرار دارید باید بدوید و با استفاده از ابزارهایی که سر راهتان قرار می گیرد بازی کنید. با پرش از موانع و دویدن به پایان خط برسید تا دیو را به مقصد برسانید.


تغییرات نسخه اخیر

first version.


توسعه دهنده

Fedor Gorbunov