لوگو Reigns

Reigns

تصاویر Reignsتصاویر Reignsتصاویر Reignsتصاویر Reignsتصاویر Reigns

توضیحات

به عنوان یک پادشاه قرون وسطایی خیرخواه (یا بدخواه) در عصر مدرن بر تخت بنشینید و انگشتان سلطنتی خود را به چپ یا راست بکشید تا اراده خود را بر پادشاهی تحمیل کنید. با حفظ تعادل بین جناح های تأثیرگذار پادشاهی خود، از دستکش به ظاهر بی پایان درخواست های مشاوران، دهقانان، متحدان و دشمنان خود جان سالم به در ببرید. اما مراقب باشید؛ هر تصمیمی که می گیرید ممکن است پیامدها و عواقب ناگواری در مسیر داشته باشد که می تواند سلطنت و خاندان خانواده شما را به خطر بیندازد!


هر سال از سلطنت شما درخواست مهم دیگری - به ظاهر تصادفی - را از پادشاهی غیرقابل پیش بینی شما به همراه دارد، زیرا شما برای تعادل بین کلیسا، مردم، ارتش و خزانه داری تلاش می کنید. تصمیمات محتاطانه و برنامه ریزی دقیق، سلطنت طولانی را به همراه دارد، اما انگیزه های غیرقابل پیش بینی، رویدادهای غافلگیرکننده و بدشانسی می تواند حتی تثبیت شده ترین پادشاه را نیز سرنگون کند. سلطنت خود را تا آنجا که ممکن است گسترش دهید، اتحاد ایجاد کنید، دشمن بسازید، و راه های جدیدی برای مردن پیدا کنید، زیرا سلسله شما در طول اعصار پیش می رود. برخی از رویدادها قرن ها طول می کشد، با دسیسه ای شامل سوزاندن جادوگران، روشنگری علمی، سیاست های شیطانی و، شاید، خود شیطان.


*iPhone 5 / iPod Touch 6 / iPad Mini / iPad Air یا نسخه های جدیدتر توصیه می شود.


تغییرات نسخه اخیر

Corrects a bug with the homunculus


توسعه دهنده

Devolver