لوگو Realistic Chinese Checkers

Realistic Chinese Checkers

تصاویر Realistic Chinese Checkersتصاویر Realistic Chinese Checkersتصاویر Realistic Chinese Checkersتصاویر Realistic Chinese Checkersتصاویر Realistic Chinese Checkersتصاویر Realistic Chinese Checkers

توضیحات

بازی چینی با توپ های کریستال

در این بازی دو حالت برای بازیکنان وجود دارد که میتوانند یکی از آنها را انتخاب کنند: حالت محدود و حالت آزاد

در حالت محدود این برنامه شما میتوانید با کامپیوتر(همان هوش مصنوعی) یا 6 بازیکن دیگر بازی کنید.

جزئیات: تمام 60 قسمت این بازی در زمینی شش وجهی در مرکز بازی اتفاق می افتند. موقعیت مرکز در این بازی بدون استفاده باقی مانده است، بنابراین قطعات یک الگوی شش ضلعی متقارن را تشکیل می دهند. رنگ های گوی ها کاملا در روند بازی بی تاثیر اند، بنابراین بازیکنان به نوبه خود هر قطعه بازی را روی قطعه های دیگر بازی که واجد شرایط هستند قرار میدهند. گوی های بازنده از بازیکن مقابل گرفته شده ( از بازی خارج می شوند، درست مانند بازی های آمریکایی) و در سبد شخص برنده جمع میشوند. بازی زمانی تمام میشود که پرش دیگری امکان پذیر نباشد و بازیکنی که بیشترین قطعات را در سبد خود داشته باشد برنده بازی میشود.

صفحه بازی در ابتدا کاملا پر است اما با گذشت زمان و گرفته شدن گوی ها توسط بازیکنان کم کم خالی شده و فضای بیشتری باز می شود و که در این حالت عموما با انجام یک حرکت امکان گرفتن چند گوی به صورت همزمان به شما داده خواهد شد.

حالت آزاد بازی:

دقیقا مانند ورژن اصلی این بازی چینی، بدون هیچ قانون و هوش مصنوعی. هرطور که بخواهید می توانید بازی کنید!


تغییرات نسخه اخیر

- Support iOS 13توسعه دهنده

Waterpower Technology