لوگو Raman Wallet

Raman Wallet

تصاویر Raman Walletتصاویر Raman Walletتصاویر Raman Wallet

توضیحات

کیف پول رامان

برای استفاده از کیف پول ابتدا برنامه را نصب کرده و سپس از طریق https://pwa-wallito.raman-it.com/ شماره موبایل خود را وارد کنید و وارد برنامه شوید.

امکان ارسال پول به مخاطبین

اسکن QR و پرداخت فاکتور

از قابلیت های این برنامه است

تغییرات نسخه اخیر

نمایش و اشتراک گذاری رسید

نمایش پیام دریافت پول

توسعه دهنده

vhdrjb