لوگو RAID: Shadow Legends

RAID: Shadow Legends

5
تصاویر RAID: Shadow Legendsتصاویر RAID: Shadow Legendsتصاویر RAID: Shadow Legendsتصاویر RAID: Shadow Legendsتصاویر RAID: Shadow Legends

توضیحات

آیا آماده اید تا جهانی تازه از دنیای سایه ها را با بازی جدید و فوق العاده جذاب RAID: Shadow Legends تجربه کنید؟ مبارزان افسانه ای را استخدام کنید و آنها را برای نبرد در جهانی تاریک آموزش دهید، با روش های مختلف می توانید قهرمانان را به سلاح های زنده تبدیل کرده و پیروزی های پی در پی کسب کنید!

در این بازی صدها جنگجو برای جمع آوری در قالب 16 جناح مختلف در انتظار شما هستند. از بین بردن ده ها تن از کارفرمایان چالش برانگیز برای غارت، به دست آوردن XP، و قهرمان ویژه بخشی از ماموریت خواهد بود! کنترل قلعه خود را به دست گیرید و با آموزش های مناسب دشمنان را زمینگیر کنید. به نیروهایتان یاد دهید تا چگونه با هماهنگی در کنار هم بجنگند و دشمنانتان را یکی پس از دیگری شکست دهند.تغییرات نسخه اخیر

FEATURES:


- New Faction - Dwarves! Ten mighty Dwarves join the fight, along with their own brand of Accessories!


- Champion Skills rebalanced.


- New Clan Boss difficulty.


- New Clan Boss Chests.


- Any Affinity Dungeon can be opened for 24 hours with Gems.CHANGES, FIXES, IMPROVEMENTS


- Multiple Event Fixes.


- Shaman, Jizoh, High Khatun, Yaga the Insatiable, and Dark Athel can no longer be summoned from Sacred Shards..

توسعه دهنده

Plarium Global Ltd