لوگو Radio Record: Dance Music ++

Radio Record: Dance Music ++

دریافت
تصاویر Radio Record: Dance Music ++تصاویر Radio Record: Dance Music ++تصاویر Radio Record: Dance Music ++تصاویر Radio Record: Dance Music ++تصاویر Radio Record: Dance Music ++تصاویر Radio Record: Dance Music ++

توضیحات

برنامه رسمی اولین ایستگاه رادیویی رقص در روسیه • رابط کاربر پسند؛

 • 100 کانال رادیویی؛

 • همگام سازی موارد دلخواه بین دستگاه ها؛

 • اشتراک در پادکست ها با اعلان های نسخه های جدید؛

 • چت با استودیو با پیام های صوتی.

 • جستجو بر اساس کانال های رادیویی و پادکست ها؛

 • انتخاب ایستگاه ها بر اساس سبک ها و برچسب ها.

 • ضبط قطعات هوا؛

 • ساعت زنگ دار داخلی و تایمر خواب؛

 • منطقه شخصی؛

 • جستجوی آهنگ ها در خدمات موسیقی محبوب؛

 • بلیط رویدادهای رکورد بدون هزینه اضافی.


پس از تایید خرید، پرداخت از حساب مرتبط با Apple ID شما انجام می شود. اشتراک به طور خودکار ظرف 24 ساعت قبل از پایان دوره جاری برای دوره ای مشابه با دوره قبلی تمدید می شود. غیرفعال کردن تمدید خودکار برای دوره بعدی حداکثر تا 24 ساعت قبل از پایان دوره فعلی امکان پذیر است. بخش استفاده نشده از دوره آزمایشی رایگان با خرید اشتراک از بین می رود.

می‌توانید اشتراک خود را مدیریت کنید یا تمدید خودکار را در تنظیمات - Apple ID - اشتراک‌ها خاموش کنید.


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

Radio Record, ZAO