لوگو Pinball Arcade Plus

Pinball Arcade Plus

تصاویر Pinball Arcade Plusتصاویر Pinball Arcade Plusتصاویر Pinball Arcade Plusتصاویر Pinball Arcade Plusتصاویر Pinball Arcade Plus

توضیحات

بیش از سی ورژن از بازی پین بال تنها در یک برنامه!

دقیق ترین و نزدیکترین شبیه سازی انجام شده نسبت به بازی واقعی پین بال را در این برنامه تجربه کنید.تغییرات نسخه اخیر

Frankenstein bug fix. Challenge mode crash fix.

توسعه دهنده

FarSight Studios