لوگو   Picker 3D

Picker 3D

تصاویر   Picker 3Dتصاویر   Picker 3Dتصاویر   Picker 3Dتصاویر   Picker 3Dتصاویر   Picker 3D

توضیحات

- فلش مورد نظر روی صفحه گوشی را به چپ و راست بکشید.
- هر چیزی که میخواهید را انتخاب کرده و دروازه ها را باز کنید.
- بازی کنید و رکورد امتیازها را بشکنید.


تغییرات نسخه اخیر

bugg fiixx---

توسعه دهنده

Rollic Games