لوگو   Perfect Slices

Perfect Slices

تصاویر   Perfect Slicesتصاویر   Perfect Slicesتصاویر   Perfect Slicesتصاویر   Perfect Slicesتصاویر   Perfect Slices

توضیحات

Chop like a real master. It's so satisfying!- Easy control


- Addictive gameplay


- Simple and fun

تغییرات نسخه اخیر

bug fix .

توسعه دهنده

SayGames LLC