لوگو PDD Pacs

PDD Pacs

تصاویر PDD Pacsتصاویر PDD Pacsتصاویر PDD Pacs

توضیحات

اپلکیشن مشاهد تصاویر پزشکی شرکت طراح داده پیشرو

تغییرات نسخه اخیر

ایجاد امکان ریپورت

توسعه دهنده

Hadi6681