لوگو Pardazman

Pardazman

5
تصاویر Pardazmanتصاویر Pardazmanتصاویر Pardazman

توضیحات

پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن به راحتی از طریق پردازمان امکان پذیر است. همچنین می‌توانید قبوض مشترک ساختمان (آب مشاع و ...) را به سادگی مدیریت کرد.

تغییرات نسخه اخیر

ثبت اپلیکیشن در iApps

توسعه دهنده

منتظری