لوگو OVF Editor ++

OVF Editor ++

تصاویر OVF Editor ++تصاویر OVF Editor ++تصاویر OVF Editor ++

توضیحات

ویرایشگر OVF به Snapchatters اجازه می دهد تا عکس ها را ویرایش کند، جلوه های عکس را اعمال کند و قاب، گرافیک و متن اضافه کند. ویرایش OVF هرگز آسان تر نبوده است.


تغییرات نسخه اخیر

.


توسعه دهنده

Mutaeb Alqahtani