لوگو NSI

NSI

تصاویر NSIتصاویر NSIتصاویر NSIتصاویر NSIتصاویر NSI

توضیحات

با NSI خانه،محل کار و هر مکان دیگر رو هوشمند کنید و از مزایای خانه ی هوشمند لذت ببرید و سبک زندگی خود را تغییر دهید.

تغییرات نسخه اخیر

رابط کاربری جدید - حالت دارک

توسعه دهنده

علی کریمی