لوگو Mr Bullet - Spy Puzzles

Mr Bullet - Spy Puzzles

تصاویر Mr Bullet - Spy Puzzlesتصاویر Mr Bullet - Spy Puzzlesتصاویر Mr Bullet - Spy Puzzlesتصاویر Mr Bullet - Spy Puzzlesتصاویر Mr Bullet - Spy Puzzles

توضیحات

آیا آماده اید تا با تبدیل شدن به یک قهرمان و جاسوس حرفه ای چالش های پیچیده و معمایی را حل کرده و بهترین خودتان باشید؟ یک بازی فکری که نیاز به تامل و تفکر زیاد دارد. در این بازی باید هدف گیری دقیقی داشته باشید تا با کمک لیزر دشمنانتان را به زیر کشیده و شکست دهید. با نینجاها و افراد بد بجنگید و با استفاده از سلاح هایی که در اختیارتان قرار میگیرد برای نجات جان گروگان ها از دست دشمنانتان تلاش کنید.

قابلیت های این بازی:


- همه آنها را نابود کنید و جهان را نجات دهید

- آقای گلوت در یک مأموریت مخفی است

- با استفاده از دقت ماموریت های حماسی را باز کنید

- بسیاری از دشمنان و سطوح

- یک پیچ و تاب منحصر به فرد

- تمام پازل را حل کنید و معمایی برای حل باقی نگذارید.

- هر کاری که لازم است برای هدف خود انجام دهید!

- گروگان ها را نجات دهید

- با نارنجک ها دشمنانتان را بکشید و به ماموریت های مخفی بروید

- تنها باهوش ترین و سریع ترین شما می تواند تمام پازل را حل کند


تغییرات نسخه اخیر


Bug fixesتوسعه دهنده

Lion Studios