لوگو Mr Bullet - Spy Puzzles

Mr Bullet - Spy Puzzles

تصاویر Mr Bullet - Spy Puzzlesتصاویر Mr Bullet - Spy Puzzlesتصاویر Mr Bullet - Spy Puzzlesتصاویر Mr Bullet - Spy Puzzlesتصاویر Mr Bullet - Spy Puzzles

توضیحات

آیا آماده اید تا با تبدیل شدن به یک قهرمان و جاسوس حرفه ای چالش های پیچیده و معمایی را حل کرده و بهترین خودتان باشید؟ یک بازی فکری که نیاز به تامل و تفکر زیاد دارد. در این بازی باید هدف گیری دقیقی داشته باشید تا با کمک لیزر دشمنانتان را به زیر کشیده و شکست دهید. با نینجاها و افراد بد بجنگید و با استفاده از سلاح هایی که در اختیارتان قرار میگیرد برای نجات جان گروگان ها از دست دشمنانتان تلاش کنید.

قابلیت های این بازی:  • همه آنها را نابود کنید و جهان را نجات دهید

  • آقای گلوت در یک مأموریت مخفی است

  • با استفاده از دقت ماموریت های حماسی را باز کنید

  • بسیاری از دشمنان و سطوح

  • یک پیچ و تاب منحصر به فرد

  • تمام پازل را حل کنید و معمایی برای حل باقی نگذارید.

  • هر کاری که لازم است برای هدف خود انجام دهید!

  • گروگان ها را نجات دهید

  • با نارنجک ها دشمنانتان را بکشید و به ماموریت های مخفی بروید

  • تنها باهوش ترین و سریع ترین شما می تواند تمام پازل را حل کند


تغییرات نسخه اخیر

Bug fixes


توسعه دهنده

Lion Studios