لوگو mohtashami

mohtashami

تصاویر mohtashamiتصاویر mohtashamiتصاویر mohtashamiتصاویر mohtashamiتصاویر mohtashami

توضیحات

دکتر سید حمید رضا محتشمی

مشاور و مدرس رشد و توسعه فردی

مدرس خودرهبری و موفقیت

کارشناس صدا و سیما

مشاور رهبران عالی کسب و کار

تغییرات نسخه اخیر

نسخه جدید

توسعه دهنده

وسام