لوگو  Mia - The Kodi Remote

Mia - The Kodi Remote

تصاویر  Mia - The Kodi Remoteتصاویر  Mia - The Kodi Remoteتصاویر  Mia - The Kodi Remoteتصاویر  Mia - The Kodi Remoteتصاویر  Mia - The Kodi Remote

توضیحات

با استفاده از اپلیکیشن میا در آرشیو فیلم ها، سریال ها و موزیک های شبکه کودی گشت و گذار کنید. شما همچنین می توانید ببینید که چیزی در حال حاضر در حال پخش در شبکه کودی است. برنامه های این شبکه را با استفاده از این اپلیکیشن مرور کنید و به آرشیوی بی انتها دسترسی داشته باشید.


تغییرات نسخه اخیر

New in this version:


- Faster changing and adding devices from settingsBut also:


- Minor bug fixes


- New bug report information to squash a particular bugThank for supporting Mia! Read more or ask questions on reddit.com/r/MiaRemote

توسعه دهنده

Mia - The Kodi Remote