لوگو Merge Dragons ++ | ترکیب اژدها

Merge Dragons ++ | ترکیب اژدها

دریافت
تصاویر Merge Dragons ++ | ترکیب اژدهاتصاویر Merge Dragons ++ | ترکیب اژدهاتصاویر Merge Dragons ++ | ترکیب اژدهاتصاویر Merge Dragons ++ | ترکیب اژدهاتصاویر Merge Dragons ++ | ترکیب اژدها

توضیحات

امکانات و ویژگی‌های نسخه آنلاک‌شده:

ارز نامحدود


به سرزمین اژدها های این بازی پای بگذارید، گونه های متفاوتی از این موجودات را پیدا کرده و آنها را با هم ترکیب کرده و یک اژدهای بهتر و قوی تر خلق کنید. سرزمین اژدها یک سرزمین افسانه ای پر از اتفاقات غیرمنتظره و جذاب است. در این سرزمین دره ای وجود دارد به نام دره دراگونیا، روزی زامبلین های خبیث زیبایی های این دره را از بین برده و آنجا را طلسم میکنند. هم اکنون تنها راه نجات این دره شما هستید. با ترکیب اژدها ها با هم و خلق نوع جدیدی از اژدها طلسم دره را شکسته و آن را نجات دهید.


تغییرات نسخه اخیر

We are always working to improve the game for a better user experience! Please make sure you are up to date to avoid any known issues and to get the best of what the game has to offer!

توسعه دهنده

Gram Games