لوگو Merge Dragons ++

Merge Dragons ++

تصاویر Merge Dragons ++ تصاویر Merge Dragons ++ تصاویر Merge Dragons ++ تصاویر Merge Dragons ++ تصاویر Merge Dragons ++

توضیحات

امکانات و ویژگی‌های نسخه آنلاک‌شده:

ارز نامحدود


به سرزمین اژدها های این بازی پای بگذارید، گونه های متفاوتی از این موجودات را پیدا کرده و آنها را با هم ترکیب کرده و یک اژدهای بهتر و قوی تر خلق کنید. سرزمین اژدها یک سرزمین افسانه ای پر از اتفاقات غیرمنتظره و جذاب است. در این سرزمین دره ای وجود دارد به نام دره دراگونیا، روزی زامبلین های خبیث زیبایی های این دره را از بین برده و آنجا را طلسم میکنند. هم اکنون تنها راه نجات این دره شما هستید. با ترکیب اژدها ها با هم و خلق نوع جدیدی از اژدها طلسم دره را شکسته و آن را نجات دهید.


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

Gram Games