لوگو magicpay|مجیک پی

magicpay|مجیک پی

تصاویر magicpay|مجیک پی تصاویر magicpay|مجیک پی تصاویر magicpay|مجیک پی

توضیحات

نرم افزار مجیک پی ابزاری است که امکان پرداخت های مجازی را توسط مجیک توریسم کارت برای شما فراهم می نماید.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

magicpay