لوگو LT - Long Exposure

LT - Long Exposure

تصاویر LT - Long Exposureتصاویر LT - Long Exposureتصاویر LT - Long Exposureتصاویر LT - Long Exposureتصاویر LT - Long Exposure

توضیحات

اپلیکیشنی برای عکاسی با نوردهی بالا یا لانگ اکسپوژر

همین حالا این برنامه را از آی اپس دانلود کنید و لحظه های زیبا خود را با استفاده از آن ثبت کنید. نورهای چراغ ماشین ها را به حالت پیوسته با استفاده از این اپلیکیشن ثبت کرده و صحنه زیبایی خلق کنید. حرکات ابرها را منجمد کنید و با استفاده از ابزارهای این برنامه نور تصاویر خود را تغییر دهید.

- نوردهی بدون هیچ محدودیتی

- توجه داشته باشید که حالات نوردهی در این اپلیکیشن به ساعت روز بستگی ندارند.


تغییرات نسخه اخیر

Bugs fixedتوسعه دهنده

Alexander Sukhanov