لوگو Locito

Locito

5
تصاویر Locitoتصاویر Locitoتصاویر Locitoتصاویر Locitoتصاویر Locito

توضیحات

با کمک این برنامه میتوانید مکان هایی که دوست دارید هیچوقت آنها را گم نکنید، ذخیره کنید!

تغییرات نسخه اخیر

رفع باگ عملیات عضویت و ورود به برنامه.

توسعه دهنده

امیرحسین آقاجانی