لوگو   Line Puzzle: Pipe Art

Line Puzzle: Pipe Art

5
تصاویر   Line Puzzle: Pipe Artتصاویر   Line Puzzle: Pipe Artتصاویر   Line Puzzle: Pipe Artتصاویر   Line Puzzle: Pipe Artتصاویر   Line Puzzle: Pipe Art

توضیحات

لوله های رنگی را به هم متصل کنید. این بازی برای تمامی سنین مناسب است. از پازل خط در هر زمان و هر کجا لذت ببرید.

هیچ جریمه یا محدودیت زمانی وجود ندارد. صدا با کیفیت و گرافیک رنگارنگ بازی بسیار سرگرم کننده است.


تغییرات نسخه اخیر

bug fix...

توسعه دهنده

BitMango