لوگو  Line Puzzle: Pipe Art|خط لوله

Line Puzzle: Pipe Art|خط لوله

5
تصاویر  Line Puzzle: Pipe Art|خط لولهتصاویر  Line Puzzle: Pipe Art|خط لولهتصاویر  Line Puzzle: Pipe Art|خط لولهتصاویر  Line Puzzle: Pipe Art|خط لولهتصاویر  Line Puzzle: Pipe Art|خط لوله

توضیحات

لوله های رنگی را به هم متصل کنید. این بازی برای تمامی سنین مناسب است. از پازل خط در هر زمان و هر کجا لذت ببرید.

هیچ جریمه یا محدودیت زمانی وجود ندارد. صدا با کیفیت و گرافیک رنگارنگ بازی بسیار سرگرم کننده است.


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

BitMango