لوگو  Lanse Pro-Capture&Save Color

Lanse Pro-Capture&Save Color

تصاویر  Lanse Pro-Capture&Save Colorتصاویر  Lanse Pro-Capture&Save Colorتصاویر  Lanse Pro-Capture&Save Colorتصاویر  Lanse Pro-Capture&Save Color

توضیحات

با استفاده از این اپلیکیشن رنگ های مورد علاقه خود را از درون تصاویر بیرون بکشید. گزینه color را در عکس ها انتخاب کرده و با استفاده از ابزارهای این اپلیکیشن با آمیختن رنگ ها با یکدیگر رنگ های جدید بسازید.رنگ های مورد علاقه تان را بیابید و درون برنامه ذخیره کنید.


تغییرات نسخه اخیر

Bug fixesتوسعه دهنده

Lanse Pro-Capture&Save Color