لوگو Jetpeyk

Jetpeyk

تصاویر Jetpeykتصاویر Jetpeykتصاویر Jetpeykتصاویر Jetpeykتصاویر Jetpeyk

توضیحات

اپلیکیشن پیک موتوری

این اپلیکیشن فقط مخصوص پیک های سامانه جت اسگرام می باشد.

تغییرات نسخه اخیر

قابلیت افزودن پیگیری سفارش.

توسعه دهنده

جت اسگرام