لوگو javaditex

javaditex

تصاویر javaditexتصاویر javaditexتصاویر javaditexتصاویر javaditex

توضیحات

بافندگی جوادی موفق به دریافت بیش از ۳۰ جایزه بین‌المللی و ۲ جایزه ملی گردیده استو اینک با ایجاد ۲۴ فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور ایران، طراحی سیستم مشتری‌مداری نوین،توسعهٔ بخش‌های طراحی تولید و توزیع با ایجاد یک کارخانهٔ تولید پارچه های کشی و یک کارخانهٔتولید لباس کودکان و نیز همکاری با دانشگاه‌ تهران در رابطه با آموزش این رشته از طریقتدریس و نشر کتاب و برقراری و حفظ ارتباط با کلیهٔ مراکز مد اروپایی، موجب ایجاد فرصتبرای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این رشته شده است.

تغییرات نسخه اخیر

بهبود رابط کاربری

توسعه دهنده

جوادی تکس