لوگو ISAD

ISAD

تصاویر ISADتصاویر ISADتصاویر ISADتصاویر ISADتصاویر ISAD

توضیحات

Te permite:

* Consultar tu información personal

* Consultar tus adeudos y pagos realizados

* Consultar tus calificaciones

* Enterate al momento de eventualidades sobre tu colegio gracias a las notificaciones

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

FERNANDO DIAZ