لوگو iPoe Vol. 1 - Edgar Allan Poe

iPoe Vol. 1 - Edgar Allan Poe

تصاویر iPoe Vol. 1 - Edgar Allan Poeتصاویر iPoe Vol. 1 - Edgar Allan Poeتصاویر iPoe Vol. 1 - Edgar Allan Poeتصاویر iPoe Vol. 1 - Edgar Allan Poeتصاویر iPoe Vol. 1 - Edgar Allan Poe

توضیحات

این برنامه بر اساس داستان های نویسنده معروف ادگار الن پو ساخته شده و رای شما فضای کشف و شهود درون این داستان ها را فراهم می آورد.

یک برنامه آموزنده و سرگرم کننده مناسب برای کودکان


تغییرات نسخه اخیر

fixes

توسعه دهنده

iClassics Productions, S.L.