لوگو  Internal Emergency ( اورژانس های داخلی )

Internal Emergency ( اورژانس های داخلی )

تصاویر  Internal Emergency ( اورژانس های داخلی )تصاویر  Internal Emergency ( اورژانس های داخلی )تصاویر  Internal Emergency ( اورژانس های داخلی )تصاویر  Internal Emergency ( اورژانس های داخلی )

توضیحات

اپلیکیشن اورژانس های داخلی شامل مجموعه از اوردر های بیماری های محتلف می باشد که در زمینه های زیر ارایه شده است:

بیماری های ریه

بیماری های گوارش

بیماری های نفرولوژی

بیماری های روماتولوژی

بیماری های هماتولوژی

بیماری های غدد

این اپلیکیشن شامل امکاناتی از قبیل علاقه مندی و جستجوی قوی فارسی نام بیماری ها می باشد

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

Internal Emergency ( اورژانس های داخلی )