لوگو Highwind

Highwind

تصاویر Highwindتصاویر Highwindتصاویر Highwindتصاویر Highwindتصاویر Highwind

توضیحات

شما در این بازی با استفاده از تنها دو دکمه یک هواپیمای کاغذی را کنترل میکنید. شما باید هواپیماهای دشمن را نابود و از خودتان محافظت کنید. با ضربه زدن به سمت راست صفحه گلوله شلیک کنید و با نگه داشتن دکمه سمت چپ سپر محافظ خود را فعال کنید؛ این سپر محافظ گلوله های شلیک شده به سمت شما را به سمت دشمنتان برمیگرداند.

با جلوتر رفتن بازی شما میتوانید هواپیما خود را تعمیر کرده و مهمات جدیدی خریداری کنید همچنین با پشت سر گذاشتن هر سطح قدرت شما بیشتر شده و مهمات و تکنولوژی بیشتری به دست می آورید تا دشمنانتان را راحت تر شکست دهید.


قابلیت ها:


کنترل ساده: فقط با دو دکمه بازی کنید


سبک های مختلف بازی: پنج سبک مختلف بازی


-Minigames: سه بخش اضافی با دستگاه های مختلف  • تجربه ای متفاوت در هر بازی: گروه های دشمن به طور تصادفی از یک مجموعه از پیش تعریف شده انتخاب می شوند


نسخه ها و یو پی اس های قدرت: ارتقاء سپر ، مهمات و سلامتی


هواپیماهای متفاوت: هواپیماهای جدید را با آمارهای مختلف امتحان کنید


تغییرات نسخه اخیر

Hello everyone! We made some changes to the game in order to make it more accessible to new players and to give it a faster pace.
  • Added coins to other dimensions.
  • Changed upgrade prices.
  • Lose less coins when hitting obstacles.
  • Minor tweaks to difficulty.
  • All planes starting health increased by one.
توسعه دهنده

Selva Interactive