لوگو Hadaf Player

Hadaf Player

تصاویر Hadaf Playerتصاویر Hadaf Playerتصاویر Hadaf Playerتصاویر Hadaf Playerتصاویر Hadaf Player

توضیحات

کلاس های آموزگاه کنکور هدف از این پس بعد از ضبط قابل پخش در این نرم افزار میباشند.


تغییرات نسخه اخیر

افزودن بخش جزوات

توسعه دهنده

ویرا نگار