لوگو GoftOGoo

GoftOGoo

تصاویر GoftOGooتصاویر GoftOGooتصاویر GoftOGooتصاویر GoftOGoo

توضیحات

گفتگو


تغییرات نسخه اخیر


  • رفع مشکل اضافه نشدن مخاطب به لیست مخاطبین

  • رفع مشکل درخواست مجوز برای دسترسی به لیست مخاطبین

  • رفع مشکل لاگین


توسعه دهنده

میلاد