لوگو Gesture Drawing Practice

Gesture Drawing Practice

تصاویر Gesture Drawing Practiceتصاویر Gesture Drawing Practiceتصاویر Gesture Drawing Practice

توضیحات


Gesture Drawing یک برنامه کاربردی برای مطالعه آناتومی بدن و بیان شخصیت‌ها است.

این برنامه کاملا رایگان و بدون خرید درون برنامه ای است.
امکانات برنامه:


• شروع کار با تصاویر خارج از دستگاه

• شروع کار با تصاویر حافظه داخلی

• شروع کار با تصاویر خارج از دستگاه / ذخیره شده.

• آمار جلسات طراحی

• جلسه را برای ادامه در زمان مناسب ذخیره کنید.

تغییرات نسخه اخیر

*Temporarily had to remove Pinterest feature due to deprecated apis from Pinterest.

* Waiting for new APIs from Pinterest

توسعه دهنده

Avinash Kumawat