لوگو Forest - Stay focused | فورست

Forest - Stay focused | فورست

5
تصاویر Forest - Stay focused | فورستتصاویر Forest - Stay focused | فورستتصاویر Forest - Stay focused | فورستتصاویر Forest - Stay focused | فورستتصاویر Forest - Stay focused | فورست

توضیحات


آیا تا به حال برایتان پیش آمده که بخواهید گوشی را رها کنید و بر کارهای مهم روزانه خود تمرکز کنید؟ در این شرایط برنامه فورست به کارتان می آید. با ورود به این برنامه شما از کار کردن با سایر برنامه های گوشی خود محروم میشوید و با کاشتن دانه ای در این جنگل و صبر کردن درختی پدیدار میشود و به تدریج رشد میکند اما اگر نتوانید در برابر وسوسه استفاده از گوشی طاقت بیاورید و از برنامه خارج شوید درخت شما نابود میگردد. این برنامه به تدریج وابستگی شما به گوشی و شبکات اجتماعی را کم میکند و باعث میشود تا با جهان بیرونی خود ارتباط بیشتری برقرار کنید. با نصب این برنامه تمرکز خود را بالا ببرید و از هرگونه عامل حواس پرتی اجتناب کنید.

با فورست تمرکز خود را از دست ندهید و در لحظه حضور داشته باشید.

با استفاده از این برنامه میزان وابستگی به گوشی را در خود کاهش دهید.

تمرکز خود را افزایش دهید و با کیفیت تر معاشرت کنید.

با ثبت نام در این برنامه شما می توانید سبب کاشت درخت در دنیای واقعی شوید.

.


تغییرات نسخه اخیر

• New tree species: Osmanthus

توسعه دهنده

SEEKRTECH CO., LTD.